Click for Simplimize

Rethink business in 5 days, by using 4-step proven process

Simplimize - Simplify to optimize

PLM Consult

Reduce complexity by Harmonization, Standardization, Modularization and Configuration
Focus on Products and Projects
PLM Consult
Aligning the product brake-down with business needs
and common sense throughout the Product Life Cycle
Pragmatic alignment using methods from
Systems Engineering framework
PLM Consult
... its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before...
4. Industrial Revolutionon - digitization
PLM Consult

Connect Efficiency øger din forretnings effektivitet ved at eliminerer ikke-værdiskabende kompleksitet gennem hele produkt- eller projektcyklussen fra kunden, salg, udvikling gennem planlægning, design, fabrikation, instalaltion og drift
Connect Efficiency er specifikke værktøjer og metoder, der giver din forretningen et enkelt og afbalanceret forhold mellem nødvendigt Governance, Organisation, Processer, IT Tools og Referencestrukturer
Connect Efficiency er relevant for alle typer industrielle produkter, projekter og ingeniørrelaterede forretninger, uanset om du er:: 
    - anlægsejer-operatør
    - produktion til lager
    - ordre producerende
Connect Efficiency for dig der vil profitabel vækst og skalerbarhed
Collaborations and Services:
PLM-Consult tilbyder følgende hovedgrupper af samarbejde og services:
*  Interim Management
*  Change Project Management
*  Mentoring – Business or Project related
*  Consultancy (or Advisory Board member)
Business Areas / Positions:
*  Change Management
*  Business IT Management
*  PDM / PLM Management
*  CAD Management
*  Project Management
*  Document Management
*  Production Optimisation
*  Business Improvement

Connect Governance, du vil opleve at risikoen ved at indfri forretningens strategi bliver betydelig mere styrbar.
Hjælper dig med overblik og beslutningsgrundlag til at minimere ikke værdiskabende kompleksitet i dine produkt / projekt livscyklus.
Skaber fælles forståelse i din organisation af hvilke markedssegmenter der skal drive forretningsstrategien.
Faciliterer at strategi konverteres simpelt og effektiv til taktiske-operationelle aktiviteter og målbare resultater.
Din organisation oplever sammenhæng, entydighed og effektivitet på tværs af alle led, ikke mindst tydelig rolle og ansvarsfordeling.
Dine kunder oplever professionalisme der hjælper med den bedste løsning til formålet. Den foretrukne leverandør.

Connect Governance bygger på udvalgte , Simplimize, Systems Engineering, LEAN og Internationale standarder (ISO) samt vores mangeårige praktiske ledelses erfaring som ansat i industrien
Benefits:
Kostreduktion ved produktive møder, fokus på produktion, adaptivt produktledelse og effektiv KPI
Minimering af risiko, viden gemt i systemer, mindre menneskelig afhængighed
Simpel overblik fremskridt for produkter og projekter
Single point of Ownership for tekniske systemer
Efficient products management
Klar ansvar, hvordan kan ændre hvad af hvem
Focus:
Forretningsudvikling
Strategi og Planlægning
Porteføljestyring
Produkt- & Projektledelse
Drift og opfølgning
Connect People  høster indespærret profit ved at du og din organisation kun fokusere på opgaver der skaber målbarværdi for kunden, på simpleste, struktureret og effektiv måde gennem logisk produkt/projekt standardisering, modularisering, konfigurering og ikke mindst digitalisering. Sikre din organisationsudvikling kan honorere de skærpede kompetancer krav morgendagen stiller. Entydighed og klare rammer skaber performing teams, der effektivt indfrier din virksomhedsstrategi med mindst mulig profit tab og ønskede kunde tilfredshed.

Connect People bygger på simplest muligt produktets/projektets organisering, digitalisering af forretningskritisk viden i CPQ, PPM, CAD, PDM, DMS, ERP systemer som understøtter organisationen i hurtig og effektiv ordre eksekvering.
Systems Engineering og Internationale standarder (ISO) og Simplimize er fundamentet for at eliminere det som din medarbejder kalder bøvl.
Benefits:
Kostreduktion, performing teams, klare R&R og de rigtige kompetancer
Tillid, respect, accept og vidensdeling
Organization support efficient execution, fokus på accepterede fælles mål
Minimere risk, viden gemmes i systemer, mindre menneskelig afhængighed
Ejerskab, single point of Ownership for tekniske systemer
Klar ansvar, hvem kan ændre hvad
Focus:
Forandrings ledelse
Involvering & forankring
Roller & Ansvar
Kompetenceudvikling
Kapacitetsstyring
Connect Processes høster indespærret profit der ligger gemt i dine processer f.eks. uklare, omstændelige, utilstrækkelige processer som ikke simpelt og effektivt kan understøttes eller automatiseres af IT værktøjer som CPQ, CAD, PDM, DMS, ERP system. Resultatet er at du betaler i dyredomme for proprietære tilretninger af IT systemer, lange indkøringsperioder for nye medarbejder, manglende kvalitet og dårlige kunde oplevelser, det forhindre skalering af din forretning.

Connect processes bygger på best practis processer, beskrevet i Internationale Standarder (ISO), Simplimize og LEAN. ISO pocesserne er som standard indbygget i professionelle IT Systemer, altså de IT systemer du allerede har investeret i.

Connect Processes best practises, beskrevet de internationale Standarder (ISO) og Simplimize, kombineret med vores praktiske erfaring og pragmatiske tilgang kan vi hurtigt og effektivt sikre at dine processer bliver så simple og profitable som overhovedet muligt. Dine medarbejder vil se ændringerne af virksomhedens processer som sund logik.
Benefits:
Kostreduktion, dramatisk reduktion i re-engineering, forudsigelig projekt gennemførelsel og leverandøroptimering
Reducere spild, Streamlining af processer, understøttet af værktøjer, hvor det giver mening
Effektiv execution, Entydigehed på system-design modenhed, design-låsning
Agile change management, effektiv overblik over konsekvenserne
Leverandørerne på banen, viden til om kostreduktion og design optimering
Minimerer Risk, Effektiv Risk Managing gennem hele livscyklussen
Entydig ejerskab, hvordan ejer data, kan ændre hvad
Focus:
Projektledelse
ProduktUdvikling
Produkt- & Porteføljeledelse
Produktionsoptimering
Kvalitetssikring & Løbende forbederinger
Connect Tools høster indespærret profit ved at anvende det fulde potentiale af din master data i dine IT systemer. Ved digitaliseringen af forretningskritisk produkt/projekt logik i systemer som CPQ, PPM, CAD, PDM, DMS, ERP systemer sikres din virksomhed en altafgørende konkurrencemæssige fordel gennem bl.a. hurtig gennemløb tid, skalerbarhed, øget kvalitet, sporbarhed og forretningskritisk viden gemt i systemer, ikke i individer.

Connect Tools sikre dig maximal profitabel udnyttelse af Master data og de nødvendige systemer som sikre produktet/projektet du levere den forventede leverancer til aftalt tid, ressourcer og økonomi. IT systemer skal holde styr på komplicerede og trivielle processer og data så din organisation kan sikre de strategiske mål indfries.

Systems Engineering og Internationale standarder (ISO), Simplimize og LEAN sikre digitaliseringen, som den røde tråd gennem alle produkter og IT systemer på tværs at virksomhedens værdikæder.
Benefits:
Kostreduktion ved solide masterdata, genbrug af design og effektive rapportering
Minimere risk, viden gemt i IT systemer, mindre menneskelig afhængighed
Easy to navigate, single source of truth, styre data/dokumentation i et system
Sporbarhed hvem prepaid-checked-approved, hvad der er leveret. Inkluderet historie / kommentarer
Templates er styret. Alle bruger det samme
Klar ansvar, hvem kan ændre hvad
Focus:
IT infrastruktur
Data- & Document Management (PDM, DMS)
Designparametri & -templates (CAD)
Konfigurator – Design, Salg & tilbug (CPQ)
Dokumentation – Layout & Kommunikation
Connect Reference Structure  frigiver den indespærrede profit der bundet i dine produkter ved at skabe en super skarp og simpel struktur i dine produkter / projekter. Vi taler om den Structure der entydig strukturere dine produkter / projekter som gør at du effektivt kan f.eks.:

*   styre hvilke funktioner og komponenter  bringer værdi for din kunde
*   entydig og simpel sprog med kunden og dig forretning
*   hvor skal du udvikle produktet
*   hvad skal vi afvikle
*   hvordan er snitfladerne mellem systemer
*  interdisciplin ansvars fordeling
*   grundlæggende for digitaliseringen
   
Altså, leverer en grundlæggende og logisk struktur / DNA for produkter /projekter til styring af Standardisering, modularisering, konfiguration.  Logik til automatisering af designprocessen, sikre designkendskab opbevares i intellektuelle egenskaber, ikke i individuelle hjerner.

Systems Engineering, Internationale Standarder (ISO, EIC), Simplimize  kombineret med vores + 20 års praktiske i hvordan produkter / projekter simpelt og effektivt kan struktureres så din virksomheds strategi effektivt og simpelt kan gøres opertionel i gennem såvel mennesker som IT systemer
Benefits:
Kostreduktion ikke genopfinde hjulet, standardiser dele / systemer, genanvendes undersystemer og intelligente konfigurationer
Reducere spild, genbrug af design og data, understøttet af it-værktøjer, hvor det giver mening
Effektiv execution,reducere kompleksitet, optimal opsætning af it-værktøjer
Controlling af din produkter / Projekter som du controler din økonomi
Inddrag leverandørs viden til optimering af omkostninger og design
Minimere risk, Effektiv produktstyring gennem hele livscyklussen
Entydig ejerskab, hvem ejer design / data
Focus:
Fælle Sprog
Forenkling & Transperens
Strukturering & Klasseficering
Standardisering & Modulersering
Konfigurationslogik