Click for Simplimize

Rethink business in 5 days, by using 4-step proven process

Simplimize - Simplify to optimize

PLM Consult

Reduce complexity by Harmonization, Standardization, Modularization and Configuration
Focus on Products and Projects
PLM Consult
Aligning the product brake-down with business needs
and common sense throughout the Product Life Cycle
Pragmatic alignment using methods from
Systems Engineering framework
PLM Consult
... its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before...
4. Industrial Revolutionon - digitization
PLM Consult

Connect Efficiency øger din forretnings effektivitet ved at eliminerer ikke-værdiskabende kompleksitet gennem hele produkt- eller projekt livscyklus fra kunden, salg, udvikling gennem planlægning, design, fabrikation, instalaltion og drift
Connect Efficiency er specifikke værktøjer og metoder, der giver din forretning et enkelt og afbalanceret forhold mellem nødvendigt Governance, Organisation, Processer, IT Tools og Referencestrukturer
Connect Efficiency er relevant for alle typer industrielle produkter, projekter og ingeniørrelaterede forretninger, uanset om du er:
    - anlægsejer-operatør
    - produktion til lager
    - ordre producerende
Connect Efficiency for dig der vil profitabel vækst og skalerbarhed
Collaborations and Services:
PLM-Consult tilbyder følgende hovedgrupper af samarbejde og services:
*  Interim Management
*  Change Project Management
*  Mentoring – Business or Project related
*  Consultancy (or Advisory Board member)
Business Areas / Positions:
*  Business Strategy & Development
*  Change Management
*  Business IT Management
*  PDM / PLM Management
*  CAD Management
*  Project Management
*  Document Management
*  Production Optimisation
*  Business Improvement

Connect Governance,  du oplever at risikoen ved at indfri forretningens strategi bliver betydelig mere styrbar.
Hjælper dig med overblik og beslutningsgrundlag til prioritering af de nødvendige værdiskabende aktiviteter samt organisering, for at realiserer forretningens strategi. Mindst mulig kompleksitet.
Skaber fælles forståelse i din organisation for hvilke markedssegmenter og produkter / projekter der skal drive forretningsstrategien.
Faciliterer at strategi realiseres simpelt og effektiv gennem internationale velafprøvede metoder til målbare resultater.
Din organisation oplever sammenhæng, entydighed og effektivitet på tværs af alle led, ikke mindst tydelig rolle og ansvarsfordeling.
Dine kunder oplever professionalisme der hjælper med den bedste løsning til formålet. Den foretrukne leverandør.

Connect Governance bygger på udvalgte, Simplimize, Systems Engineering, LEAN og Internationale standarder (ISO) samt vores mangeårige praktiske ledelses erfaring fra industrien
Benefits:
Kostreduktion ved produktive møder, fokus på produktion, adaptivt produktledelse og effektiv KPI
Minimering af risiko, viden gemt i systemer, mindre menneskelig afhængighed
Simpel overblik fremskridt for produkter og projekter
Single point of Ownership for tekniske systemer
Efficient products management
Klar ansvar, hvordan kan ændre hvad af hvem
Focus:
Forretningsudvikling
Strategi og Planlægning
Porteføljestyring
Produkt- & Projektledelse
Drift og opfølgning
Connect People,  hjælp din organisation til at fokuserer på opgaver der skaber målbare værdi for kunden.
Medarbejderne forstår deres del af værdiskabende aktiviteter der sikrer at forretningsstrategien bliver realiseret.
Tidsforbrug og kvalitet, konkrete værktøjer der hjælper dine medarbejder med tydelige roller og ansvar fordeling for organisation, processer IT-tools og produkter / projekter.
Fastholdelse og relevans, specifikke metoder til kompetencestyring som muliggør ledelsesmæssig enkel styring af morgendagens medarbejderens relevans i din organisation.
Entydighed og klare rammer skaber performing teams, der effektivt indfrier din virksomhedsstrategi og guider kunden til den rigtige løsning.
Connect People bygger på effektiv og international afprøvede produkt/projekt eksekvering hvor forretningskritisk processer og viden forstærkes med digitalisering.
Foreksempel CPQ, PPM, CAD, PDM, DMS, ERP systemer som understøtter organisationen i hurtig og effektiv ordre afvikling.

Systems Engineering og Internationale standarder (ISO) og Simplimize er fundamentet for at eliminere det som din medarbejder kalder bøvl.
Benefits:
Kostreduktion, performing teams, klare R&R og de rigtige kompetancer
Tillid, respect, accept og vidensdeling
Organization support efficient execution, fokus på accepterede fælles mål
Minimere risk, viden gemmes i systemer, mindre menneskelig afhængighed
Ejerskab, single point of Ownership for tekniske systemer
Klar ansvar, hvem kan ændre hvad
Focus:
Forandrings ledelse
Involvering & forankring
Roller & Ansvar
Kompetenceudvikling
Kapacitetsstyring
Connect Processes  hjælper dig med at øge effektiviteten, leveringssikkerheden, kvalitet og sporbarhed gennem alle led i din forretning.
Effektivitet i form forenkling og klar ejerskab gennem virksomhedens processer, baseret på best practice for din branche, internationale standarder (ISO).
Øger leveringssikkerhed, kvalitet og sporbarhed i dine produkter / projekter, da dine medarbejder får overblik og ejerskab til alle trin i processen.
Konkurrence fordel ved at dine kunder hurtigere kan forstå og samarbejde med din organisation.
I har styr på tingene.
Fastholdelse og rekruttering effektiviseres, det din medarbejder kalder ”bøvl” elimineres og nye medarbejdere kommer hurtig up-to-speed.
Spar blod, sved, tåre og økonomi i dine eksisterende IT systemer, de er designet til at understøtte best practice processer for din branche (ISO).
Afviger virksomhedens processer skal du selv betale etablering + vedligehold.

Connect processes bygger på best practis processer for din branche defineret i Internationale Standarder (ISO), Simplimize og LEAN.
ISO processerne er som standard indbygget i professionelle IT Systemer, altså de IT systemer du allerede har investeret i.
Benefits:
Kostreduktion, dramatisk reduktion i re-engineering, forudsigelig projekt gennemførelsel og leverandøroptimering
Reducere spild, Streamlining af processer, understøttet af værktøjer, hvor det giver mening
Effektiv execution, Entydigehed på system-design modenhed, design-låsning
Agile change management, effektiv overblik over konsekvenserne
Leverandørerne på banen, viden til om kostreduktion og design optimering
Minimerer Risk, Effektiv Risk Managing gennem hele livscyklussen
Entydig ejerskab, hvordan ejer data, kan ændre hvad
Focus:
Projektledelse
ProduktUdvikling
Produkt- & Porteføljeledelse
Produktionsoptimering
Kvalitetssikring & Løbende forbederinger
Connect Tools giver forretningsmæssig værdi, sammenhæng og konsistens i virksomhedens IT værktøjer, digitale master data og forretningskritisk viden.
Dine kunder vil opleve kvalitet og konsistens i samarbejdet om produkterne, en leverandør der har styr på information, processer og produkterne.
Øge effektiviteten og kvaliteten i din organisation gennem IT værktøjer der støtter den enkelte medarbejder og teams i at leverer forretningsmæssige ansvarlige løsninger til dine kunder.
Øge værdien af IT værktøjerne, forankre forretningskritisk viden og processer i dem. Dermed minimerer du personafhængighed og optimere vidensdeling på tværs i organisationen.
Skalering af forretningen, IT værktøjer er for forretningen det som en musikforstærker er for musikken.
IT værktøjer som CPQ, PPM, CAD, CAM, PDM, DMS, ERP systemer sikre din virksomhed en altafgørende konkurrencemæssig fordel gennem bl.a. hurtig gennemløbstid, skalerbarhed, øget kvalitet, sporbarhed. Forretningskritisk viden gemmes i IT værktøjer, ikke i individer.

Systems Engineering og Internationale standarder (ISO), Simplimize og LEAN sikre digitaliseringen, som den røde tråd gennem alle IT værktøjerne på tværs at virksomhedens værdikæder.
Benefits:
Kostreduktion ved solide masterdata, genbrug af design og effektive rapportering
Minimere risk, viden gemt i IT systemer, mindre menneskelig afhængighed
Easy to navigate, single source of truth, styre data/dokumentation i et system
Sporbarhed hvem prepaid-checked-approved, hvad der er leveret. Inkluderet historie / kommentarer
Templates er styret. Alle bruger det samme
Klar ansvar, hvem kan ændre hvad
Focus:
IT infrastruktur
Data- & Document Management (PDM, DMS)
Designparametri & -templates (CAD)
Konfigurator – Design, Salg & tilbug (CPQ)
Dokumentation – Layout & Kommunikation
Connect Reference Structure  risiko minimering gennem entydigt reference structure sprog for dine produkter. Sproget gør at kunder, salg, teknik, produktion, logistik, montage, service og IT værktøjer kommunikerer entydigt på tværs af alle led i forretningen.
Reference Structure gør det samme for dine produkter og kunder, som musik-noder gør for musiker og publikum.
Grundlæggende for effektiv og systematisk produktledelse og digitaliseringen.
Logikken i Reference Structure er nøglen til at binde virksomhedens strategi samme ud-af-til med markedet og ind-ad-til med alle led i virksomheden.
Kunderne vil opleve færre misforståelser og hurtigere opgaveløsning gennem klare roller og ansvar.
Risk minimization between what is sold to the customer and the products / projects you have to deliver.
Risiko minimering under eksekvering af kundeleverancen gennem transparent overblik på økonomi, interdisciplin ansvars fordeling, tekniske snitflader.
Fundamentalt for effektiv Standardisering, modularisering, konfiguration.
Logik til automatisering af designprocessen, sikre designkendskab opbevares i intellektuelle egenskaber, ikke i individuelle hjerner.
Systems Engineering, Internationale Standarder (ISO, EIC), Simplimize og LEAN indeholder anerkendte og velafprøvede metoder som kan skaleres til netop din virksomheds behov for at skabe profitabel vækst.
Benefits:
Kostreduktion ikke genopfinde hjulet, standardiser dele / systemer, genanvendes undersystemer og intelligente konfigurationer
Reducere spild, genbrug af design og data, understøttet af it-værktøjer, hvor det giver mening
Effektiv execution,reducere kompleksitet, optimal opsætning af it-værktøjer
Controlling af din produkter / Projekter som du controler din økonomi
Inddrag leverandørs viden til optimering af omkostninger og design
Minimere risk, Effektiv produktstyring gennem hele livscyklussen
Entydig ejerskab, hvem ejer design / data
Focus:
Fælle Sprog
Forenkling & Transperens
Strukturering & Klasseficering
Standardisering & Modulersering
Konfigurationslogik
Vi booker et 1 til 2 timers uforpligtende fortroligt dialogmøde hvor vi sammen vurdere din forretnings optimerings-potentiale til kontrolleret vækst.
Sådan kommer vi i gang, ring til Henrik på +45 2040 7085