leverer egenskaberne din kunder kræver baseret på
gennemprøvede og simpleste mulige løsninger
Fokus på markedets behov og juster dine produkter
Øg profitten i din virksomhed?
Click for Simplimize

gentænk din forretning på få dage med 4-trins vel afprøvet proces

Alt optimering starter med forenkling

Optimeringer udløser ikke den forventede profit?

minimere kompleksitet ved Harmonisering, Standardisering, Modularisering og Konfigurering
Standardisering, Modularisering, Konfigurering
Udfordret på at skalere din forretning til næste niveau?
viden mappes til produktstrukturen og it-systemer sig af tager det forretningskritiske
Systems Engineering, et TechnoCommercial sprog
Din organisation er meget afhængig af få personer?
strukturere MasterData på et solidt IT-fundament ... derefter
udvikle digitaliseringen
Reducer time to market samt nøglepersons
afhængighed
Få værdi og sammenhæng i digitalisering?
1. Identificering af dit forretningspotentiale, tilpasset markedsmulighederne
2. Prioritere og implementere rentable ændringer i Governance, Organisation, Processer, IT Tools og Referencestrukturer
3. Vækst / Indfri forretningspotentialet og konkurrencefordele, det bringer din virksomhed til det næste profitable niveau
3 trins Holistisk og pragmatisk tilgang:
Vores passion er at gøre din forretning mere profitabel
... vi kalder det Connect Efficiency
Connect Efficiency øger din forretnings effektivitet ved at eliminerer ikke-værdiskabende kompleksitet gennem hele produkt- eller projekt livscyklus fra kunden, salg, udvikling gennem planlægning, design, fabrikation, instalaltion og drift
Connect Efficiency er specifikke værktøjer og metoder, der giver din forretning et enkelt og afbalanceret forhold mellem nødvendigt Governance, Organisation, Processer, IT Tools og Referencestrukturer
Connect Efficiency er relevant for alle typer industrielle produkter, projekter og ingeniørrelaterede forretninger, uanset om du er:
    - anlægsejer-operatør
    - produktion til lager
    - ordre producerende
Connect Efficiency for dig der vil profitabel vækst og skalerbarhed
Sådan arbejder vi:
Vi booker et 1 til 2 timers uforpligtende fortroligt dialogmøde hvor vi sammen vurdere din forretnings optimerings-potentiale til kontrolleret vækst.
Sådan kommer vi i gang, ring til Henrik på +45 2040 7085
Produkter / projekter er din forretning, den tekniske struktur er nøglen til at lokalisere profit
Indkasserer profitten i digitaliseringen, du har jo investeret i softwaren
Specialist i værdiskabelse i produkter / projekter
Fjerner gavnløst flid som ikke værdi-bidrager til din kunde
Simplificere dagligdagen for dit personal og få en scalerbar/profitabel organisation
Sammenhæng marked / strategi, fjerner komplexitet som ikke gavner kunden
Produktivitet og Performance fra din organisation og PLM-Tools?
Ofte har virksomheder investeret markant i organisations- og PLM-værktøjer, men får ikke det forventede ROI eller det fulde potentiale ud af investeringen.
PLM-Consult har +20 års praktisk erfaring i simpel og effekfive, at planlægge og implementerer PLM løsninger. Målet er markant styrket forretnings performance, skalerbarhed og  markedsattraktivitet.
...  Bedst in class.
Product Structure, Harmonization, Standardization, Modularization and Configuration af Produkter og Projekter
Product Structure bringer en logisk funktionel og produkt struktur til produkter eller projekter, det muliggør klar kommunikation, roller-ansvar mellem interne og eksterne ressourcer, kunder og leverandører.
Harmonization muliggør entydig regler på tværs af produkter eller projekter, sikre at vi spiller et de samme regler mellem interne og eksterne ressourcer, kunder og leverandører..
Standardization sparer omkostninger ved at rydde op og reducere varianterne af dele i produkter eller projekter.
Modularization minimere designressourcer og fejl omkostninger ved at definere funktionelle delsystemer, der kan genbrug på tværs af produkter og projekter
Configuration reducerer tiden til markedet, når teknisk viden indbygges i PDM-værktøjer som 1D, 2D, 3D, 4D Tools.

Concept

Engineering

Construction

Operation

Pros +

Cons -

Structure
Harmonisation
Standardisation
Modularisation
Configuration
Growth
Complexity
Reduce time-to-market
Improve Quality
Increases Productivity
Connect Efficiency
Reduce Waste
Productive PLM Tools
Variants
Time-to-Market
Customisation
in Products and Projects
Connect efficiency
Systems Engineering framework?
Systems Engineering framework er et komplet sæt gennemprøvede konkrete ledelsesværktøjer og metoder til styring og strukturering af produkter og projekter.
Grundlaget for Systems Engineering er best practice for tekniske systemer til produkter såvel som projekter, forankret internationale standarder (EIC, ISO), der sikrer effektiv sammenhængskraft i høj kvalitet med minimale omkostninger og tid. Sammenhængskraft i de tekniske systemer sikres simpelt og effektivt gennem alle trin i PLM-processen.
Systems Engineering framework sætter logisk struktur for såvel mennesker som PLM Tools processer og grænseflader.
Alt sammen skaleret til dine forretningsbehov.
Interdisciplinary
Baseline
Technical Process
Managing Interfaceses
Life Cycle Managememnt
Holistic view
Opportunities
Product Life Cycle Management
Internal standards ISO, EIC...
Managing complexity
Management Process
SimPlexity
4th Cyper physical systems - Today
3rd Renewable energy, Computer, Automation - 1969
2nd Oil, Mass production, Electricity - 1870
1st Coal, Mechanical, Water power, Steam Power - 1784
4. Industrial Revolutionon
.... We stand on the brink of 4. Industrial technological revolution will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. In its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before..... Read more

Collaborations and Services:
PLM-Consult tilbyder følgende hovedgrupper af samarbejde og services:
*  Interim Management
*  Change Project Management
*  Mentoring – Business or Project related
*  Consultancy (or Advisory Board member)
Business Areas / Positions:
*  Business Strategy & Development
*  Change Management
*  Business IT Management
*  PDM / PLM Management
*  CAD Management
*  Project Management
*  Document Management
*  Production Optimisation
*  Business Improvement