SCROLL
leverer egenskaberne din kunder kræver baseret på
gennemprøvede og simpleste mulige løsninger
Fokus på markedets behov og juster dine produkter
Øg profitten i din virksomhed?
Click for Simplimize

gentænk din forretning på få dage med 4-trins vel afprøvet proces

Al optimering starter med forenkling

Optimeringer udløser ikke den forventede profit?

minimere kompleksitet ved Harmonisering, Standardisering, Modularisering og Konfigurering
Standardisering, Modularisering, Konfigurering
Udfordret på at skalere din forretning til næste niveau?
viden mappes til produktstrukturen og it-systemer sig af tager det forretningskritiske
Systems Engineering, et TechnoCommercial sprog
Din organisation er meget afhængig af få personer?
strukturere MasterData på et solidt IT-fundament ... derefter
udvikle digitaliseringen
Reducer time to market samt nøglepersons
afhængighed
Få værdi og sammenhæng i digitalisering?
1. Identificering af dit forretningspotentiale, tilpasset markedsmulighederne
2. Implementere rentable ændringer i produkter, projekter, organisation, produktion og digitalisering
3. Indfri forretningspotentialet og konkurrencefordele, det bringer din virksomhed til det næste profitable niveau
3 trins Holistisk og pragmatisk tilgang:
Vores passion er at gøre din forretning mere profitabel
... vi kalder det Connect Efficiency
Connect Efficiency eliminerer ikke-værdiskabende kompleksitet og forbedrer din business-effektivitet gennem hele produkt- eller projektcyklussen fra kunden, salg, udvikling gennem planlægning, teknik, fabrikation og drift
Connect Efficiency er specifikke værktøjer og metoder, der giver din virksomhed et enkelt og afbalanceret forhold mellem nødvendigt Governance, People, Processes, Tools and Reference Structure
Connect Efficiency er relevant for alle typer industrielle produkter, projekter og ingeniørrelaterede forretninger, uanset om du er:: 
    - anlægsejer-operatør
    - produktion til lager
    - ordre producerende
Connect Efficiency for dem der vil simplificere og digitalisere forretning
Produkter / projekter er din forretning, den tekniske struktur er nøglen til at lokalisere profit
Indkasserer profitten i digitaliseringen, du har jo investeret i softwaren
Specialist i værdiskabelse i produkter / projekter
Fjerner gavnløst flid som ikke værdi-bidrager til din kunde
Simplificere dagligdagen for dit personal og få en scalerbar/profitabel organisation
Sammenhæng marked / strategi, fjerner komplexitet som ikke gavner kunden
Produktivitet og Performance fra din organisation og PLM-Tools?
Ofte har virksomheder investeret markant i organisations- og PLM-værktøjer, men får ikke det forventede ROI eller det fulde potentiale ud af investeringen.
PLM-Consult har +20 års praktisk erfaring i simpel og effekfive, at planlægge og implementerer PLM løsninger. Målet er markant styrket forretnings performance, skalerbarhed og  markedsattraktivitet.
...  Bedst in class.
Breakdown Structure, Harmonization, Standardization, Modularization and Configuration of Products and Projects?
Breakdown Structure brings a logical functional Breakdown structure to  Products or Projects enabling clear communication, roles, responsibilities between internal and external resources, customers  and suppliers.
Harmonization enables alignment across Products or Projects portfolios enabling clear communication, roles, responsibilities between internal and external resources, customers  and suppliers.
Standardization saving cost by clean up and reduce the variants of parts in the Product or Project.
Modularization minimize design ressources by define functional subsystems there can be reuses across Products og Projects.
Configuration reducing time to marked when engineering knowledge are captured in PDM tools as 1D, 2D, 3D, 4D tools.

Concept

Engineering

Construction

Operation

Pros +

Cons -

Structure
Harmonisation
Standardisation
Modularisation
Configuration
Growth
Complexity
Reduce time-to-market
Improve Quality
Increases Productivity
Connect Efficiency
Reduce Waste
Productive PLM Tools
Variants
Time-to-Market
Customisation
in Products and Projects
Connect efficiency
Systems Engineering framework?
Systems Engineering framework er et komplet sæt gennemprøvede konkrete ledelsesværktøjer og metoder til styring og strukturering af produkter og projekter.
Grundlaget for Systems Engineering er best practice for tekniske systemer til produkter såvel som projekter, forankret internationale standarder (EIC, ISO), der sikrer effektiv sammenhængskraft i høj kvalitet med minimale omkostninger og tid. Sammenhængskraft i de tekniske systemer sikres simpelt og effektivt gennem alle trin i PLM-processen.
Systems Engineering framework sætter logisk struktur for såvel mennesker som PLM Tools processer og grænseflader.
Alt sammen skaleret til dine forretningsbehov.
Interdisciplinary
Baseline
Technical Process
Managing Interfaceses
Life Cycle Managememnt
Holistic view
Opportunities
Product Life Cycle Management
Internal standards ISO, EIC...
Managing complexity
Management Process
SimPlexity
4th Cyper physical systems - Today
3rd Renewable energy, Computer, Automation - 1969
2nd Oil, Mass production, Electricity - 1870
1st Coal, Mechanical, Water power, Steam Power - 1784
4. Industrial Revolutionon
.... We stand on the brink of 4. Industrial technological revolution will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. In its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before..... Read more

Collaborations and Services:
PLM-Consult tilbyder følgende hovedgrupper af samarbejde og services:
*  Interim Management
*  Change Project Management
*  Mentoring – Business or Project related
*  Consultancy (or Advisory Board member)
Business Areas / Positions:
*  Change Management
*  Business IT Management
*  PDM / PLM Management
*  CAD Management
*  Project Management
*  Document Management
*  Production Optimisation
*  Business Improvement