Click for Simplimize

Rethink business in 5 days, by using 4-step proven process

Simplimize - Simplify to optimize

PLM Consult

Reduce complexity by Harmonization, Standardization, Modularization and Configuration
Focus on Products and Projects
PLM Consult
Aligning the product brake-down with business needs
and common sense throughout the Product Life Cycle
Pragmatic alignment using methods from
Systems Engineering framework
PLM Consult
... its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before...
4. Industrial Revolutionon - digitization
PLM Consult

*   Førende viden og erfaring inden for simplificering og digitalisering af produkt- og projekt-industrier
*   Fokuseret holistisk product / projekt løft tilpasses dine forretningsmæssige behov og tekniske ambitioner
*   Organiser og uddanne dine medarbejdere, så de er selvkørende
*   PLM-Consult efterlader varige profitable fodaftryk i dine produkter og projekter
Vi tror på konstant tilpasninger af virksomheden er afgørende for at din virksomheds produkter / projekter til en hver tid er attraktiv på egenskaber, ydelse og kvalitet, og dermed pris. Altså at være den skarpeste version af din virksomhed i et konstant bevægende og konkurrencepræget marked.
Vores force er +20 års erfaring som værdiskaber i såvel nationale som internationale industri virksomheder med vores koncept Connect Efficency.
Vores passion er at gøre din forretning mere profitabel gennem simplificering og digitalisering af dine produkter og projekter.
Connect Efficiency eliminerer ikke-værdiskabende kompleksitet og forbedrer din business-effektivitet gennem hele produkt- eller projektcyklussen fra kunden, salg, udvikling gennem planlægning, teknik, fabrikation og drift
Connect Efficiency er specifikke værktøjer og metoder, der giver din virksomhed et enkelt og afbalanceret forhold mellem nødvendigt Governance, People, Processes, Tools and Reference Structure
Connect Efficiency er relevant for alle typer industrielle produkter, projekter og ingeniørrelaterede forretninger, uanset om du er:: 
    - anlægsejer-operatør
    - produktion til lager
    - ordre producerende
Connect Efficiency for dem der vil simplificere og digitalisere forretning
Connect Efficiency modellens 5 kernet model: Governance (ledelses) , People (mennesker), Processes (processer), Tools (IT værktøjer) of Structure (struktur). En hver forandringer af din virksomhed er en balanceret forandring i alle 5 kerner.
Kontakt os for en uforpligtende dialog om mulighederne for dit virksomheds profitable potentiale.
Connect Efficiency modellen
Connect Efficiency er internationale velafprøvede simple, effektive og konkrete værktøjer og metoder fra dels Simplimize og System Engineering som er funderet på Internationale Standarder (ISO, IEC):
Simplimize:
en operationel konkret værktøjskasse, som skaber åbenlys sammenhæng mellem dine markeds-drivende egenskaber og den simpleste måde du kan indfri disse i dine produkter / projekter. Simplimize er en simpel og effektiv vej til på at løfte din virksomhed til næste profitable nuevau.
PLM Consult er din certificeret til at løfte din virksomheds profit med Simplimize.
Systems Engineering:
en multi-disciplinær produkt og projekt govenences, ledelses og design værktøjskasse der standardiserer, harmoniserer, modulariser, og konfigurer dine produkter / projekter med henblik på optimal profitabel balancering i forhold til markeds krav, optimal design og simpleste produktion. Alt sammen med holistisk perspektiv på produkt / projekt livscyklus.
Connect Efficiency basic
1. Identificering af dit forretningspotentiale, tilpasset markedsmulighederne
2. Implementere rentable ændringer i produkter, projekter, organisation, produktion og digitalisering
3. Indfri forretningspotentialet og konkurrencefordele, det bringer din virksomhed til det næste profitable niveau
3 trins Holistisk og pragmatisk tilgang:
Vores passion er at gøre din forretning mere profitabel
... vi kalder det Connect Efficiency
Sådan arbejder vi:
Collaborations and Services:
PLM-Consult tilbyder følgende hovedgrupper af samarbejde og services:
*  Interim Management
*  Change Project Management
*  Mentoring – Business or Project related
*  Consultancy (or Advisory Board member)
Business Areas / Positions:
*  Change Management
*  Business IT Management
*  PDM / PLM Management
*  CAD Management
*  Project Management
*  Document Management
*  Production Optimisation
*  Business Improvement