Click for Simplimize

Rethink business in 5 days, by using 4-step proven process

Simplimize - Simplify to optimize

PLM Consult

Reduce complexity by Harmonization, Standardization, Modularization and Configuration
Focus on Products and Projects
PLM Consult
Aligning the product brake-down with business needs
and common sense throughout the Product Life Cycle
Pragmatic alignment using methods from
Systems Engineering framework
PLM Consult
... its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before...
4. Industrial Revolutionon - digitization
PLM Consult

*   +20 års erfaring inden for markedsorienteret simplificering og digitalisering af produkt-, projekt- og ejeroperatør-industrier
*   Fokuseret holistisk product / projekt løft, tilpasses dine forretningsmæssige behov og tekniske ambitioner
*   Organisation og kompetence optimering, tydelige ejerskab og ansvars fordeling
*   PLM-Consult efterlader varige profitable fodaftryk i dine produkter og projekter

Hjælp din virksomheds lederhold til et entydigt fælles sprog og forståelse for sammenhæng mellem virksomhedens strategi, de drivende markedskrav til dine produkter / projekter.
Entydigt fælles sprog og forståelse forbinder produkter, ledere, medarbejdere, processer og IT tools med kunderne, og vice versa.

Vi hjælper din organisation med at komme ind til den skarpeste version af virksomhedens leverancer i et konkurrencepræget marked i konstant bevægelse.

Vores force er +20 års erfaring som værdiskaber i såvel nationale som internationale industri virksomheder med vores koncept Connect Efficency.
Vores passion er at gøre din forretning mere profitabel gennem simplificering og digitalisering af dine produkter og projekter
Connect Efficiency øger din forretnings effektivitet ved at eliminerer ikke-værdiskabende kompleksitet gennem hele produkt- eller projekt livscyklus fra kunden, salg, udvikling gennem planlægning, design, fabrikation, instalaltion og drift
Connect Efficiency er specifikke værktøjer og metoder, der giver din forretning et enkelt og afbalanceret forhold mellem nødvendigt Governance, Organisation, Processer, IT Tools og Referencestrukturer
Connect Efficiency er relevant for alle typer industrielle produkter, projekter og ingeniørrelaterede forretninger, uanset om du er:
    - anlægsejer-operatør
    - produktion til lager
    - ordre producerende
Connect Efficiency for dig der vil profitabel vækst og skalerbarhed
Connect Efficiency modellens 5 kerner er en ledelsesmæssig repræsentation af 5 kerne-områder områder som skal være stabile og afbalanceret for at din virksomhed oplever optimal profitabel vækst.
Enhver forandring i din virksomhed er en balanceret forandring i en og oftest i flere af de 5 kerner-områder.


De 5 kerne-områder er:
     Governance (ledelses)
     People (medarbejder)
     Processes (processer)
     Tools (IT værktøjer)
     Structure (struktur).
Connect Efficiency modellen
Connect Efficiency er en tekno-kommerciel operationalisering af international erfaring der kan skaleres til din virksomheds behov såvel på den korte bane som på den lange bane. Stabilt grundlag for vækst baseret på best practis i din branche (ISO, IEC).
Connect Efficiency bygger på international erfaring samlet i velafprøvede simple, effektive og konkrete værktøjer og metoder, funderet på Internationale Standarder (ISO, IEC), Simplimize og System Engineering.


Simplimize:
en tekno-kommercielle operationel konkret værktøjskasse, som skaber åbenlys sammenhæng mellem dine markeds-drivende egenskaber og den simpleste måde du kan indfri disse i dine produkter / projekter.
Logisk markeds- og produkt sammenhænge stimulerer innovation og kostreduktion.
Simplimize er en simpel og effektiv vej til at løfte din virksomhed til næste profitable niveau.
.
Systems Engineering:
optimere den profitabel balancering mellem markeds krav, optimal design, simpleste produktion og service. Et holistisk perspektiv på produkt / projekt livscyklus.
Teknisk multidisciplinær produkt og projekt governance værktøjskasse, som hjælper dig og din organisation med at minimere risikoen ved at realisere virksomhedens strategi.
Ledelsen som medarbejderne høster værdien ved bruge internationale afprøvede processer, metoder og systematik, best practis i din branche (ISO, IEC).
Metoder til standardisering, harmonisering, modularisering samt konfigurering af dele af dine produkter / projekter, booster produktiviteten og kvaliteten og reducere lagerbindinger.
Teknisk multidisciplinær interface styring reducerer antallet af tekniske iterationer af produktet / projektet, som konsekvens optimeres tidsaspektet.
Medarbejderne oplever produkt / projekt funderet roller- og ansvars fordeling som resulterer i minimering af frustrationer og unødvendigt tidsforbrug i hele værdikæden.
Connect Efficiency basic
1. Identificering af dit forretningspotentiale, tilpasset markedsmulighederne
2. Prioritere og implementere rentable ændringer i Governance, Organisation, Processer, IT Tools og Referencestrukturer
3. Vækst / Indfri forretningspotentialet og konkurrencefordele, det bringer din virksomhed til det næste profitable niveau
3 trins Holistisk og pragmatisk tilgang:
Vores passion er at gøre din forretning mere profitabel
... vi kalder det Connect Efficiency
Sådan arbejder vi:
Collaborations and Services:
PLM-Consult tilbyder følgende hovedgrupper af samarbejde og services:
*  Interim Management
*  Change Project Management
*  Mentoring – Business or Project related
*  Consultancy (or Advisory Board member)
Business Areas / Positions:
*  Business Strategy & Development
*  Change Management
*  Business IT Management
*  PDM / PLM Management
*  CAD Management
*  Project Management
*  Document Management
*  Production Optimisation
*  Business Improvement
Vi booker et 1 til 2 timers uforpligtende fortroligt dialogmøde hvor vi sammen vurdere din forretnings optimerings-potentiale til kontrolleret vækst.
Sådan kommer vi i gang, ring til Henrik på +45 2040 7085